Natura i rodzaje cnót

Informacje

VirtueEthics Posibilities - baner

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na ogólnopolską konferencję:

 „Natura i rodzaje cnót” Gdańsk, 13-14.10.2022 

 

W 1937 roku Roman Ingarden i Stefan Kołaczkowski przetłumaczyli pracę Maxa Schelera Zur Rehabilitierung der Tugend, który w ten sposób rozpoczął swoje analizy: „Patetyczne i czułostkowe apostrofy, które pod adresem cnoty wypowiadali poeci, filozofowie i kaznodzieje mieszczaństwa XVIII wieku obrzydziły nam słowo „cnota” do tego stopnia, że ledwie możemy się ustrzec przed pewnym uśmieszkiem, gdy je słyszymy lub czytamy”.

Wydaje się, że ów postulat rehabilitacji cnoty został przynajmniej częściowo zrealizowany we współczesnej etyce cnót.  Wpisując się w ów nurt zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową nt. Natura i rodzaje cnót.

Konferencja ma na celu realizację założeń naukowych grupy badawczej Virtue studies https://virtueethics.ug.edu.pl oraz wpisuje się w realizację projektu badawczego pt. Dobry człowiek, uczciwy pracownik, mądry obywatel – wyzwania dla współczesnej edukacji moralnej (Wsparcie Humanistyki Gdańskiej IDUB projekt 1220/PWHG/48/2021). Celem tegorocznego spotkania jest dyskusja na temat moralnych, epistemologicznych i ontologicznych aspektów cnoty. Interesują nas problemy związane z ontycznym statusem cnoty, naturą cnót etycznych, epistemicznych, politycznych i ich wpływem na nasze poznanie i działanie. Badania chcemy prowadzić zarówno w perspektywie historii filozofii, jak i zagadnień przedmiotowych.

Konferencja potrwa dwa dni. Przewidujemy 30 minutowe wystąpienia (prezentacja wraz z dyskusją) 

Ważne terminy:

  • 15 września 2022 – tytuł i abstrakt ok 300 słów, prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną (e-mail: martyna.koszkalo@ug.edu.pl)
  • 17 września 2022 ostatnie zawiadomienie o przyjęciu
  • 26 września 2022 – termin płatności
  • 13 października 2022 – rozpoczęcie konferencji 

Opłata rejestracyjna na konferencję: 320 zł.
Obejmuje:

  • Materiały konferencyjne
  • Kawa, herbata, woda i ciastka (przerwa na kawę)
  • obiady (13-14.10.2022)
  • Uroczysta kolacja

 Kontakt
Martyna Koszkało
Instytut Filozofii UG
Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Polska
email: martyna.koszkalo@ug.edu.pl

Program

Zdjęcie

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji "Natura i rodzaje cnót"