prelegent: dr hab. Jacek Jaśtal
(Politechnika Krakowska)

 25.01.2022 godzina 17.00 (MsTeams)

tytuł: Między iluzją a cnotą, czyli o kłopotach z nadzieją

Abstrakt: Pojęciem nadziei posługujemy się nieustannie w tak różnych kontekstach, że bardzo trudno znaleźć dla nich wspólny mianownik. Mówiąc o nadziejach, niekiedy mówimy o tym, co akurat czujemy, a niekiedy o tym, czego bardzo pragniemy. Czasami używamy tego pojęcia jako synonimu dla braku rozsądku, innym razem gotowi jesteśmy bronić postawy żywienia nadziei jako postawy właściwej, racjonalnej, wręcz cnoty. Przekonanie o racjonalności nadziei wydaje się jednak prowadzić do paradoksu. Konstytutywne dla nadziei są bowiem przeświadczenia mówiące, że spełnienie naszych pragnień jest bardzo mało prawdopodobne i prawie od nas nie zależy. Ale kierowanie się nadzieją oznacza intencjonalne zawieszenie tych przeświadczeń i działanie tak, jakby osiągnięcie celu był realne i pozostawało w naszej mocy. Czy taką postawę można w ogóle uznać za racjonalną? Jakie warunki muszą być spełnione, by tak się stało? Jakiego rodzajów obiektów nadziei to dotyczy? Aby odpowiedzieć na te pytania, najlepiej przybrać perspektywę konkretnego człowieka, którego świat właśnie wali się w gruzy. Takiego, jak domniemany przywódca Melos, małej polis na Morzu Egejskim zaatakowanej przez Ateny w czasie wojny peloponeskiej, o czym wspomina Tukidydes.

link do spotkania: kliknij tutaj